Komunikaty

                                                     DRAPIE烤IK 2020 !


W SOBOT 03.10.2020 ROKU MIAΧ MIEJSCE W DΣGO犴E ZAWODY W ΜWIENIU RYB DRAPIE烤YCH. DOPUSZCZONA BYx METODA DOWOLNA NA DWIE W犵KI ZA WYJ﹗KIEM SPINNINGU. UDZIA WZI呁O 17-TU ZAWODNIK紟 W TYM MΜDZIE I KOBIETY. POCZ﹗EK ZMAGA NAST·I O GODZ 16. PIERWOTNIE ZAWODY MIAΧ SI SKO哸ZY O GODZ 24-EJ , ALE ZE WZGL犵U NA BRAK BRA PO ZMIERZCHU SKR笏ILI危Y CZAS O JEDN GODZIN. CZTERECH ZAWODNIK紟 MOGΜ SI POCHWALI WYMIAROWYMI SZCZUPAKAMI  ORAZ W癿ORZEM I ONI TO ZAJ芀I CZOΜWE LOKATY.

 

1. KONIECZNY WALDEMAR - 3640 G

2. ZIOBROWSKI JAN - 1780 G

3. CHUDZI垶KA KINGA - 1222 G

4. WOLNIAK EUGENIUSZ - 950 G


PONADTO NAGROD ZA NAJWI艼SZ RYB W WYSOKO列I 100 Z UFUNDOWAN PRZEZ SKLEP PANA PRZEMYSxWA MARECKIEGO OTRZYMA WALDEMAR KONIECZNY.

                                                

                                                          UWAGA !!!

 PO RAZ TRZECI W TYM ROKU UDAΜ SI ZORGANIZOWA OTWARTE ZAWODY SPxWIKOWE NA ZBIORNIKU W DΣGO犴E. DZI艼I PATRONATOWI I UFUNDOWANIU PI艼NEGO PUCHARU PRZEZ PRZEWODNICZ。EGO RADY MIASTA I GMINY W KOBYLINIE PANA PIOTRA CHLEBOWSKIEGO DOSZΜ DO ROZEGRANIA ZAWOD紟  W DNIU 27.09. 2020 ROKU. ZAPISANYCH BYΜ 34-ECH UCZESTNIK紟 Z CZEGO NA ZBI紑K WSTAWIΜ SI 29 OS笅. NIEOBECNI POTWIERDZILI WCZE吉IEJ SWOJ ABSENCJ Z R荅NYCH 玆CIOWYCH POWOD紟. MIMO ZΒJ PROGNOZY POGODY UDAΜ SI PRZEZ CZTERY GODZINY ΜWI BEZ DESZCZU I SILNEGO WIATRU CO UCIESZYΜ ORGANIZATOR紟 JAK I ZAWODNIK紟. NIESTETY BRANIA BYΧ CHIMERYCZNE I TYLKO DROBNEJ RYBY W POSTACI PΜCI, JAZI ,WZDR癿I I OKONI. JAKO , 浩 NASZ ZBIORNIK JEST DOSY TRUDN WOD SPORTOW TO TYLKO NIELICZNEJ GRUPIE UDAΜ SI UZYSKA PRZYZWOITE WYNIKI , KT紑E PRZEDSTAWIAJ SI NAST襾UJ。O ( PIERWSZA 12-KA NAGRODZONYCH) :

1. WITKOWSKI MICHA KROTOSZYN- 5590 G

2. KOΜDZIEJCZYK RAFA KROTOSZYN- 4780 G

3. MIZERA WOJCIECH KROTOSZYN- 4340 G

4. AWGUL IRENEUSZ MIEJSKA G紑KA -4200 G

5. LE吉IEWSKI DARIUSZ RAWICZ- 3990 G

6. KOPKA PIOTR KROTOSZYN- 3510 G

7. DUTCZAK KAROL KROTOSZYN- 3040 G

8. SKOWRO垶KI J紌EF RAWICZ- 2940 G

9. WO昧Y FERDYNAND KROTOSZYN-2790 G

10. BOROWIEC BARTOSZ OSIECZNA- 2730 G

11. MEJZA MARIUSZ KOBYLIN- 2570 G

12. SZKUDLAREK MAREK KROTOSZYN- 2450 G

 NAGROD DLA NAJMΜDSZEGO UCZESTNIKA UFUNDOWAN PRZEZ SKLEP PANA PRZEMYSxWA MARECKIEGO Z P襾OWA OTRZYMA HUBERT OSTROWSKI Z KOBYLINA. PODZI艼OWANIA R紟NIE DLA BURMISTRZA KOBYLINA PANA TOMASZA LESI垶KIEGO ZA PRZYBYCIE NA ROZDANIE NAGR笈 I WSPARCIE NASZEGO KOx. DLA URZ犵U MIASTA I GMINY W KOBYLINIE. DLA PATRONA TEJ IMPREZY CZYLI PANA PIOTRA CHLEBOWSKIEGO , DLA ORGANIZATOR紟 I EKIPY S犵ZI紟 W POSTACI KRZYSZTOFA PAWLAKA ORAZ JANUSZA DEPTUΧ.


                                          PUCHAR BURMISTRZA KOBYLINA.

 

DZI艼I WSPARCIU BURMISTRZA TOMASZA LESI垶KIEGO UDAΜ SI ZORGANIZOWA OTWARTE ZAWODY O JEGO PUCHAR NA ZBIORNIKU W DΣGO犴E W DNIU 30.08.2020 ROKU. WSTAWIΜ SI NA ZBI紑K TRZYDZIESTU DW笏H ZAWODNIK紟 Z R荅NYCH K茛 PZW. O GODZINIE 8.00 ROZPOCZ邛O ZMAGANIA , KT紑E TRWAΧ CZTERY GODZINY. ΜWIONO METOD SPxWIKOW NA JEDN W犵K. MIMO , 浩 RYBY W TYM DNIU BRAΧ CHIMERYCZNIE , G紟NIE DROBNA PΜ, WZDR癿A I LESZCZ. MIMO WSZYSTKO KILKU ZAWODNIKOM UDAΜ SI ZROBI KILKU KILOGRAMOWE WYNIKI. PRZEDSTAWIAM 紎EMK NAGRODZONYCH MIEJSC:

1. D、ROWICZ ROBERT- 6750 G

2. WITKOWSKI MICHA- 6150 G

3. GARCZY垶KI ROBERT - 5940 G

4. WO昧Y FERDYNAND - 5430 G

5. KOΜDZIEJCZYK RAFA - 5330 G

6. DUTCZAK KAROL - 5150 G

7. GIERZ MAREK - 5050 G

8. KAJ PIOTR - 4120 G     

  PODZI艼OWANIA DLA WSZYSTKICH OS笅 ZAANGA烙WANYCH W ORGANIZACJ ZAWOD紟 ORAZ PANA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOBYLIN ZA PATRONAT I WSZELK POMOC.

                                                         UWAGA  !!!  

 ZAPLANOWANE NA DZIE 22 SIERPNIA ZAWODY DZIENNO-NOCNE NIE ODB犵 SI W WYZNACZONYM TERMINIE.                                        
                                                       KOMUNIKAT !!!

 ZARZ. KOx PZW NR 191 W KOBYLINIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CH邛NYCH DO UDZIAΣ W OTWARTYCH ZAWODACH O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOBYLIN , KT紑E ODB犵 SI W DNIU 30.08.2020 ROKU W DΣGO犴E. ΜWIMY METOD SPxWIKOW NA JEDN W犵K. WPISOWE WYNOSI 30 Z. ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU 607 949 685 DO 26 SIERPNIA. ZBI紑KA ZAWODNIK紟 O GODZ.6.00 . ΜWIMY CZTERY GODZINY OD 8.00 DO 12.OO. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. KA浴Y UCZESTNIK ZOBOWI╴ANY JEST DO ZABRANIA ZE SOB MASKI HIGIENICZNEJ JAK R紟NIE DO PRZESTRZEGANIA OBOSTRZE SANITARNYCH.

VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK

                                                                                 KOMUNIKAT !

 ZAWODY DLA CZΜNK紟 KOx KOBYLIN O PUCHAR LATA ODB犵 SI W DNIU 16.08.2020 ROKU NA ZBIORNIKU W DΣGO犴E. DOZWOLONA B犵ZIE METODA SPxWIKOWO-GRUNTOWA NA DWIE W犵KI ( KIJE SPxWIKOWE DO DΣGO列I 7M ). ZBI紑KA ZAWODNIK紟 O GODZ 6.30. ΜWIMY OD GODZ 8.00 DO 12.00. WPISOWE WYNOSI 30 Z. ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU 607 949 685.


                                                  PIERWSZE ZAWODY W 2020 ROKU.

 Z DU玆M OP茯NIENIEM SPOWODOWANYM PRZEZ EPIDEMI COVID-19 UDAΜ NAM SI W KO哸U ZORGANIZOWA OTWARTE ZAWODY NA ZBIORNIKU W DΣGO犴E Z POMINI犴IEM WCZE吉IEJ ZAPLANOWANYCH , A MIANOWICIE BY TO PUCHAR ZIEMI KOBYLI垶KIEJ , KT紑Y ODBY SI W DNIU 26 LIPCA. IMPREZA CIESZYx SI OD POCZ﹗KU DU玆M ZAINTERESOWANIEM W吐笈 OKOLICZNYCH W犵KARZY I W BARDZO SZYBKIM CZASIE ZGROMADZILI危Y KOMPLET ZAWODNIK紟 W LICZBIE 36-IU OS笅. ZMAGANIA TRWAΧ CZTERY GODZINY PRZY PI艼NEJ SΜNECZNEJ POGODZIE. BYΧ TO PIERWSZE ZAWODY W KT紑YCH RYWALIZOWANO Z PODZIAΒM NA DWA SEKTORY , KA浴Y PO 18-TU UCZESTNIK紟. ΜWIONO NA JEDN W犵K METOD SPxWIKOW G紟NIE PΜ, KR·IE ORAZ DROBNE LESZCZE , ALE TRAFIAΧ SI TE PRZYZWOITE KARASIE , AMURY ORAZ KARPIE. WYNIKI PRZEDSTAWIAJ SI NAST襾UJ。O :

SEKTOR A

1. GRYGOWSKI MICHA KOΜ KOBYLIN-6390 G

SEKTOR B

1. DUTCZAK KAROL KOΜ KROTOSZYN -4390 G

KLASYFIKACJA OG粌NA:

1.GRYGOWSKI MICHA KOBYLIN -6390 G

2.DUTCZAK KAROL KROTOSZYN - 4390 G

3.KOΜDZIEJCZYK RAFA KROTOSZYN -6150 G

4.DUDZIAK ROBERT KOBYLIN -4150 G

5.KOΜMYJEC MICHA KROTOSZYN- 6050 G

6.WITKOWSKI MICHA KROTOSZYN -3960 G

7. SZPAK EUGENIUSZ P襾OWO - 5740 G

8. JA哸ZAK SEBASTIAN KROTOSZYN -3620 G

DZI艼UJEMY ZA WSPARCIE UDZIELONE ORGANIZATOROM PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOBYLIN TOMASZA LESI垶KIEGO ORAZ PRZEWODNICZ。EGO RADY MIASTA I GMINY PIOTRA CHLEBOWSKIEGO. OBYDWOJE PRZEDSTAWICIELE WxDZ KOBYLI垶KICH ZDEKLAROWALI SI DO UDZIELENIA JAK NAJWI艼SZEJ POMOCY PRZY ORGANIZACJI NAST襾NYCH ZAWOD紟 O PUCHAR BURMISTRZA , KT紑E TO JE印I NIC NIE ULEGNIE ZMIANIE B犵 MIAΧ MIEJSCE W MIESI。U WRZE吉IU. DOKxDNA DATA B犵ZIE PODANA W P茯NIEJSZYM TERMINIE.

VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK

                                                           KOMUNIKAT !!!

 ZARZ. KOx PZW NR 191 W KOBYLINIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CH邛NYCH DO UDZIAΣ W OTWARTYCH ZAWODACH O PUCHAR ZIEMI KOBYLI垶KIEJ , KT紑E ODB犵 SI W DNIU 26.07.2020 ROKU W DΣGO犴E. ΜWIMY METOD SPxWIKOW NA JEDN W犵K. WPISOWE WYNOSI 30 Z. ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU 607 949 685 DO 22 LIPCA. ZBI紑KA ZAWODNIK紟 O GODZ.6.00 . ΜWIMY CZTERY GODZINY OD 8.00 DO 12.OO. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. KA浴Y UCZESTNIK ZOBOWI╴ANY JEST DO ZABRANIA ZE SOB MASKI HIGIENICZNEJ JAK R紟NIE DO PRZESTRZEGANIA OBOSTRZE SANITARNYCH.

VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK

  

                                                            UWAGA !!!

 WSZYSTKICH CH邛NYCH DO PRACY NA RZECZ NASZEGO KOx ZAPRASZAMY W DNIU 18.07.2020 ROKU NA GODZ 15.OO PRZY STANICY NA ZBIORNIKU W DΣGO犴E.

ZARZ. KOx NR 191 W KOBYLINIE.

                                                                   PRO冰A !!!  

ZE WZGL犵U NA COROCZNE NADMIERNE ZARASTANIE ZBIORNIKA W DΣGO犴E ZARZ. KOx NR 191 W KOBYLINIE ZWRACA SI Z WIELK PRO冰 DO WSZYSTKICH W犵KARZY O NIE ZABIERANIE W TYM SEZONIE AMUR紟 PONI浩J 50 CM DΣGO列I.

VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK   

                                                                  UWAGA !

Uwaga w璠karze. Komunikat w zwiazku z COVID - 19 - z dniem 20 kwietnia 2020 r. w璠karze b璠 mieli mo磧iwo嗆 prowadzenia po這w闚 amatorskich

Aktualno軼i | 2020-04-17 | Publikuj帷y: Zarz康 G堯wny PZW

W zwiazku z og這szonym w dniu 16 kwietnia 2020 r. Rozporzadzeniem Rady Ministr闚 zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ustanowienia okreslonych ogranicze, nakaz闚 i zakaz闚 w zwiazku z wyst徙ieniem stanu epidemii, zamieszczamy informacj przekazan z Sekretariatu Departamentu Rybo堯wstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i 疾glugi 字鏚l康owej w sprawie mo磧iwo軼i uprawiania amatorskiego po這wu ryb.

Oto tre嗆 komunikatu:

Departament Rybo堯wstwa uprzejmie informuje, 瞠 zgodnie z rozporz康zeniem Rady Ministr闚 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia okre郵onych ogranicze, nakaz闚 i zakaz闚 w zwi您ku z wyst徙ieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658 z p騧n. zm.) zakaz przemieszczania si os鏏 przebywaj帷ych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowi您uje do 19 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministr闚 tego konkretnego zakazu Rz康 nie zamierza przed逝瘸, co oznacza, 瞠 z dniem 20 kwietnia 2020 r. obostrzenia w tym wzgl璠zie nie b璠 obowi您ywa造, tym samym w璠karze b璠 mieli mo磧iwo嗆 prowadzenia po這w闚 amatorskich zar闚no na 這wiskach stawowych, jak i w obwodach rybackich (g. jezorach, rzekach i zbiornikach zaporowych).

Pami皻a jednak trzeba o pozosta造ch 鈔odkach bezpiecze雟twa, kt鏎e zosta造 wprowadzone i b璠 obowi您ywa w przestrzeni publicznej, takich jak zas豉nianie nosa i ust (np. maseczkami), czy zachowanie dystansu od innych os鏏 (min. 2 m).

Nale篡 r闚nie pami皻a o obowi您uj帷ych przepisach ochronnych i innych uwarunkowaniach wynikaj帷ych z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 鈔鏚l康owym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2168 j.t.) i jej przepis闚 wykonawczych. Nale篡 mi璠zy innymi mie na uwadze, 瞠 amatorski po堯w ryb mo瞠 uprawia osoba posiadaj帷a dokument uprawniaj帷y do takiego po這wu (kart w璠karsk lub kart 這wiectwa podwodnego), a je瞠li po堯w ryb odbywa si w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadaj帷a ponadto jego zezwolenie.

Rozporz康zenie Rady Ministr闚:
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000067401.pdf

#PZW #w璠karstwo


   UWAGA !!!               

 

Od 1 kwietnia br. Rz康 Polski wprowadzi kolejne ograniczenia w zwi您ku z koronawirusem. Od tego dnia do odwo豉nia m.in. ka盥a osoba do 18 roku 篡cia z domu mo瞠 wyj嗆 tylko pod opiek doros貫go opiekuna, a parki, bulwary, pla瞠, hotele i miejsca noclegowe b璠 zamkni皻e. Czyli ograniczenia dotycz korzystania m.in z teren闚 zielonych pe軟i帷ych funkcje publiczne.

 

疾by opanowa rozprzestrzenianie si wirusa w Polsce, Zarz康 G堯wny Polskiego Zwi您ku W璠karskiego prosi o powstrzymanie si od uprawiania w璠karstwa.

 

Okr璕i Polskiego Zwi您ku W璠karskiego wywi您uj帷 si ze zobowi您a w stosunku do Skarbu Pa雟twa przeprowadzaj zarybienia, a Spo貫czna Stra W璠karska prowadzi dzia豉nia ochronne.

 

Wi瘯szo嗆 Polak闚 stosuje si do wydawanych zalece, jednak wci捫 zdarzaj si sytuacje, kt鏎e nara瘸j nas wszystkich na ryzyko zara瞠nia. Przyk豉dy z innych kraj闚 pokazuj, 瞠 kluczem do ograniczenia zaka瞠 jest maksymalne ograniczenie kontakt闚 i pozostanie w domach.

 

Za wszelk cen musimy zahamowa tempo, w jakim dochodzi do dalszej transmisji wirusa.

 

Apelujemy o przestrzeganie przepis闚 wydawanych przez organa administracji pa雟twowej i samorz康owej.

 

 

 

B康幟y ostro積i i stosujmy si do nowych zasad!

 

 

 

Prezes Zarz康u G堯wnego

 

Teodor Rudnik

                                                       

                                                           UWAGA !!!

W zwi您ku z zaleceniem Zarz康u G堯wnego PZW, Okr璕u PZW Pozna oraz wytycznych G堯wnego Inspektoratu Sanitarnego o zagro瞠niach zara瞠niem COVID-19 Zarz康 Ko豉 nr 191 w Kobylinie postanowi zawiesi prac biura na okres 2 tygodni. Osoby chc帷e op豉ci sk豉dki prosz o kontakt telefoniczny z koleg Waldemarem Koniecznym pod numerem .695777525................ oraz Zbigniewem Pu郵ednikiem po numerem .607949685.......... Jednocze郾ie uzgodnimy mo磧iwo嗆 wniesienia op豉t.

Odwo逝jemy zawody I tura Mistrzostw Ko豉 (nast瘼ny termin zostanie ustalony).

Do ko鎍a kwietnia zostan zawieszone prace na rzecz PZW. 

W przypadku dalszego rozwoju epidemii zostan odwo豉ne kolejne zawody zaplanowane na kwiecie.

Wszelkie informacje o sytuacji w Kole b璠 na bie膨co zamieszczane na stronie Ko豉 PZW Kobylin.

                                                                                           ZARZ. KOx NR 191 W KOBYLINIE

                                           

                                           ZAWODY I IMPREZY SPORTOWE 2020 r


 1.SPxWIKOWE MISTRZOSTWA KOx NR 191

     PIERWSZA TURA 05.04.2020 ZBIORNIK NR 1 W BIADKACH

 2. SPxWIKOWE MISTRZOSTWA KOx NR 191

     DRUGA TURA  26.04.2020 ZBIORNIK JE浩WO

 3. PUCHAR PREZESA KOx NR 191- 10.05.2020  JEZIORO W KRZYWINIU.

 4. PUCHAR TRANSPORTOWCA ( ORGANIZATOR M. MEJZA I T.SZYMCZAK

      17.05.2020  PAWΜWICE STAW Z WYSP

 5. ZAWODY Z OKAZJI DNIA DZIECKA ,, PIERWSZY KROK"

     30.05 LUB 07.06. 2020 ZBIORNIK W DΣGO犴E

 6. PUCHAR BURMISTRZA KOBYLINA ( ZAWODY OTWARTE ) 

     21.06.2020 ZBIORNIK W DΣGO犴E   

 7. PUCHAR ZIEMI KOBYLI垶KIEJ ( ZAWODY OTWARTE ).

     12.07.2020 ZBIORNIK W DΣGO犴E

 8. PUCHAR FIRMY RS TIMBER ( ORG. M.MEJZA I T. SZYMCZAK ) 

     02.08.2020 ZBIORNIK W ROBCZYSKU

 9. PUCHAR LATA  16.08 2020 ZBIORNIK WUKO KO映IN WLKP

10. ZAWODY DZIENNO-NOCNE 22-23.08.2020  ZBIORNIK CERAMIK W KROTOSZYNIE.

11. ZAWODY DLA STRA烤IK紟 SSR Z OKAZJI 20-LECIA ISTNIENIA 06.09.2020 ZBIORNIK W BIADKACH.

12.  ZAWODY TOWARZYSKIE ,, 名I邛A WOJNA " 13.09.2020 

13. SPOTKANIE OPxTKOWE 19.12.2020 ZBIORNIK DΣGO艼A

                                                     

Zebranie sprawozdawcze Ko豉 nr 191

Polskiego Zwi您ku W璠karskiego w Kobylinie

 

         Zebranie sprawozdawcze Zarz康u Ko豉 nr 191 Polskiego Zwi您ku W璠karskiego w Kobylinie mia這 miejsce w dniu 19 stycznia 2020 r.
w restauracji Bajka. Swoj obecno軼i zaszczycili: Burmistrz Kobylina pan Tomasz Lesi雟ki oraz cz這nek Prezydium Zarz康u Okr璕u w Poznaniu pan W這dzimierz Kaczor. Zebranie rozpocz皻o od minuty ciszy upami皻niaj帷 wieloletniego prezesa kobyli雟kiego ko豉 酥. pana Wiktora Buczka.

Spotkanie poprowadzi prezes pan Waldemar Konieczny, kt鏎y przedstawi sprawozdanie z dzia豉lno軼i naszego ko豉 za 2019 rok. Sprawozdanie finansowe odczyta豉 pani skarbnik Patrycja 圭ibisz. Dzia豉lno嗆 Spo貫cznej Stra篡 Rybackiej podsumowa komendant grupowy pan Zbigniew Pu郵ednik. Natomiast sprawozdanie komisji rewizyjnej odczyta pan Przemys豉w Mazurek. Po merytorycznej dyskusji nad sprawozdaniami g這s zabra przedstawiciel Okr璕u pan W這dzimierz Kaczor, kt鏎y stwierdzi, 瞠 nasze ko這 zawsze dzia豉這 bardzo pr篹nie i nadal tak jest. Podkre郵i r闚nie bardzo dobre relacje z naszym ko貫m oraz wzorcow wsp馧prac z w這darzem Kobylina. Pogratulowa tak瞠 wysokich osi庵ni耩 w璠karskich naszej m這dzie篡 na skal wojew鏚zk oraz og鏊nopolsk. Nast瘼nie g這s zabra Burmistrz Kobylina pan Tomasz Lesi雟ki, kt鏎y podzi瘯owa naszym spo貫cznikom za dobr robot wykonywan na rzecz Gminy oraz za promocj Kobylina na forum og鏊nopolskim. Burmistrz zapewni tak瞠 o dalszej wsp馧pracy z Zarz康em Ko豉 PZW w Kobylinie.

Po tych mi造ch s這wach przyszed czas na podzi瘯owania, kt鏎e wr璚zyli zaproszeni go軼ie wraz z prezesem. Statuetki z podzi瘯owaniami otrzymali: Maria Pawlak, Natalia Pu郵ecka, Kinga Chudzi雟ka oraz Zuzanna Konieczna. Odznaka „Wzorowy M這dy W璠karz” pow璠rowa豉 do Dawida Leska. Z kolei odznak „Zas逝穎ny Dla W璠karstwa Wielkopolskiego” otrzyma kolega Kazimierz Wa軼i雟ki. Wyr騜nionym serdecznie gratulujemy.

         Po kr鏒kiej przerwie na pocz瘰tunek odby這 si g這sowanie nad planem pracy i kalendarzem imprez na 2020 rok, kt鏎y przyj皻o jednog這郾ie. Prezes Waldemar Konieczny podzi瘯owa panu Burmistrzowi za wsp馧prac, a przede wszystkim za pomoc w przedsi瞝zi璚iach podejmowanych przez nasze ko這, po czym zako鎍zy zebranie.

U progu nowego roku wszystkim sympatykom w璠karstwa 篡czymy aby ca造 2020 rok up造n掖 we wspania貫j atmosferze, w zdrowiu i szcz窷ciu, nie tylko nad wod!

                                                                                    Poniatowski Leszek

 


                                                           UWAGA !

 W犵KARZE Z OKR癿U POZNA垶KIEGO ZAINTERESOWANI ZEZWOLENIAMI NA OKR癿 WROCxWSKI MUSZ SI PO NIE UDA DO W﹖OSZA GDZIE MO烤A JE POBRA W BIURZE UBEZPIECZE, PUNKT OPxT NA ULICY. JANA PAWx 2. NUMER TEL 538 157 O77. NALE玆 MIE OPxCONE W SWOIM OKR癿U SKxDKI , ORAZ ZABRA ZE SOB KART I LEGITYMACJ.


 

                                                         PILNE !

 Z G紑Y PRZEPRASZAMY ZA MAΧ ZAM邛 DOTYCZ。Y TERMINU I MIEJSCA ZEBRANIA. OSTATECZNIE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODB犵ZIE W TYM SAMYM DNIU CZYLI 19.01.2020 ROKU , ALE O GODZ 17.00 I NIE NA SALI SZKOLNEJ TYLKO W RESTAURACJI ,, BAJKA".


                                    

                                 DY狹RY SKARBNICZKI !


W MIESI。U STYCZNIU BIURO B犵ZIE CZYNNE W DNIACH: 07.14

,28 OD GODZ 17.00 DO 18.00

W LUTYM:  04,11,18,25  OD 17.00 D0 18.00

W MARCU: 03,10,17,24,31 OD GODZ 17.00 DO 18.00                                                        KOMUNIKAT !!!

 W DNIU 15.10.2019 ROKU ZMAR DΣGOLETNI PREZES KOBYLI垶KIEGO KOx W犵KARSKIEGO I JEDEN Z JEGO WSP茛ZAΜ玆CIELI KOL. WIKTOR BUCZEK. W IMIENIU ZARZ.U I CZΜNK紟 KOx NR.191 W KOBYLINIE SKxDAMY WYRAZY WSP茛CZUCIA DLA CAΒJ RODZINY ZMARΒGO.

VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK.


                                                                    UWAGA !!!


 CZΜNKOWIE KOBYLI垶KIEGO KOx PRAKTYCZNIE ZAKO哸ZYLI JU SEZON SPORTOWY OSTATNIMI ZAWODAMI NA BIAΒJ RYBIE , KT紑E ODBYΧ SI W DNIU 15.09.2019 ROKU NA DΣGO犴KIM ZBIORNIKU. WARUNKI POGODOWE BYΧ ZNO吉E , ALE FREKWENCJA ZBYTNIO NIE DOPISAx PONIEWA UDZIA W TEJ IMPREZIE WZI呁O ZALEDWIE 16-TU ZAWODNIK紟. ΜWIONO METOD SPxWIKOWO-GRUNTOW G紟NIE PΜCIE, JAZIE I WZDR癿I. KILKU UCZESTNIK紟 MIAΜ NIEZΒ BONUSY W POSTACI DU玆CH KARASI I KARPI , ALE TO G紟NIE DZI艼I METODZIE GRUNTOWEJ. OG粌NIE MO烤A PODSUMOWA , 浩 ZAWODY SI UDAΧ ZAR紟NO ORGANIZACYJNIE JAK I POD WZGL犵EM POΜW紟. WYNIKI PRZEDSTAWIAJ SI NAST襾UJ。O:

1. MEJZA MARIUSZ-4160 G

2. DEPTUx JANUSZ-3090 G

3. PONIATOWSKI LESZEK-2910 G

4. MEJZA KONRAD-2780 G

5. PU印EDNIK ZBIGNIEW- 2370 G

6. FRALA Bx浩J- 2020 G

NAJWI艼SZ RYB W POSTACI KARASIA SREBRZYSTEGO ZΜWI MEJZA MARIUSZ O WADZE 1600 G.

WSZYSCY ZAWODNICY OTRZYMALI NA KONIEC UPOMINKI W POSTACI DW笏H PACZEK ZAN邛 UFUNDOWANYCH PRZEZ NASZE KOΜ I FIRM RS TIMBER. PODZI艼OWANIA R紟NIE DLA SKLEPU ZOOLOGICZNO-W犵KARSKIEGO PANA PRZEMYSxWA MARECKIEGO Z P襾OWA. KONRADOWI MEJZIE, FIRMIE ,, AGII" , KRZYSZTOFOWI PAWLAKOWI I WSZYSTKIM ORGANIZATOROM.

                                                

                                                   ZAWODY DZIENNO-NOCNE.

 OD KILKUNASTU JU LAT WxDZE NASZEGO KOx USIΜWAΧ ZORGANIZOWA ZAWODY O TRYBIE DZIENNO-NOCNYM , LECZ ZAWSZE POMYS UPADA ZE WZGL犵U NA MAΒ ZAINTERESOWANIE ZE STRONY W犵KARZY. W TYM ROKU UDAΜ SI WRESZCIE ZEBRA DWUDZIESTU DW笏H ZAPALE哸紟 I IMPREZA DOSZx DO SKUTKU. NIE UKRYWAM , 浩 FREKWENCJA BYx SPOWODOWANA DOPΧWEM TAK ZWANEJ 名IE浩J KRWI CZYLI DZI艼I TEMU , 浩 W OSTATNICH TRZECH LATACH NASZE KOΜ ZASILILI W犵KARZE Z S﹖IEDNICH K茛, ORAZ NOWICJUSZE I Wx吉IE TE OSOBY STANOWILI 80% ZAWODNIK紟. 玆WI CICH NADZIEJ , 浩 TA IMPREZA WEJDZIE JU NA STAΒ W TERMINARZ NASZYCH ZMAGA SPORTOWYCH I POZOSTALI CZΜNKOWIE R紟NIE ZMOBILIZUJ SI DO UDZIAΣ W TEGO TYPU ZAWODACH. ΜWILI危Y OD GODZ 18-EJ DO 6-EJ RANO DNIA NAST襾NEGO Z GODZINN PRZERW NA POSIΒK. WYNIKI POΜW紟 DO MIEJSCA SZ紎TEGO PRZEDSTAWIAJ SI NAST襾UJ。O:

1.RATAJCZAK MIKOxJ-7850 G

2.MEJZA KONRAD-3090 G

3.PU印EDNIK ZBIGNIEW-2000 G

4.SZYMCZAK TADEUSZ-1320 G

5.MIEDZI垶KI MACIEJ-1230 G

6.KASPRZAK PATRYK-1140 G

NAJWI艼SZ RYB DRAPIE烤 ZΜWI WALDEMAR KONIECZNY , A BY TO W癿ORZ O WADZE 950 G.

PAWLAK SZYMON ORAZ KASPRZAK PATRYK ZOSTALI UHONOROWANI PAMI﹗KOWYMI TABLICZKAMI DLA NAJMΜDSZYCH ZAWODNIK紟.

DZI艼UJ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZA TYLU GODZINN WALK , ORAZ TYM , KT紑ZY POMOGLI W ZORGANIZOWANIU TEJ IMPREZY JAK I SPONSOROM NAGR笈 , JEDZENIA I NAPOJ紟 TJ. SKLEP W犵KARSKO-ZOOLOGICZNY PRZEMYSxW MARECKI , KRZYSZTOF I MARIA PAWLAKOWIE, KONRAD MEJZA, FIRMA AGII. RYSIOWI KLIMKOWI ZA OBSΣG GRILLA ORAZ AGNIESZCE KASPRZAK ZA OPIEK NAD NAJMΜDSZYMI UCZESTNIKAMI ,ORAZ POMOC W WYDAWANIU POSIΘ紟.

VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK


                                                        PUCHAR RS TIMBER !

 ZGODNIE Z USTALONYM WCZE吉IEJ TERMINEM CZYLI 18.08.2019 ROKU NA ZBIORNIKU W ROBCZYSKU ODBYΧ SI ZAWODY ZORGANIZOWANE PRZEZ KOL. SZYMCZAKA, MEJZ I GRYGOWSKIEGO. WSTAWIΜ SI 20-TU ZAWODNIK紟 Z NASZEGO KOx , ORAZ KILKU ZAPROSZONYCH GO列I. ΜWILI危Y PRZEZ CZTERY GODZINY NA DWIE W犵KI METOD DOWOLN CZYLI SPxWIK I GRUNT. RYBY BRAΧ 吐EDNIO I TO W WI艼SZO列I PΜ ORAZ DROBNY OKO. ZBIORNIKI W ROBCZYSKU SΧN Z DU浩J ILO列I KARASI , ALE DZISIAJ BYΜ ICH ZALEDWIE KILKA SZTUK W SIATKACH. DODATKOWYM UTRUDNIENIEM BY BARDZO MAΧ STAN WODY NA ZBIORNIKU SPOWODOWANY PANUJ。 SUSZ, ALE NASI ZAWODNICY RADZILI SOBIE DZIELNIE I ZDECYDOWANA WI艼SZO汎 MIAx RYBY DO ZWA浩NIA. PRAGN GOR。O PODZI艼OWA NASZYM TRZEM KOLEGOM ZA ORGANIZACJ ZAWOD紟 JAK I UFUNDOWANIE NAGR笈. FIRMIE RS TIMBER ZA PI艼NE PUCHARY. KOL. SZYMONOWI MACEDO垶KIEMU R紟NIE ZA UFUNDOWANIE NAGR笈. FIRMIE AGII ORAZ KRZYSIOWI PAWLAKOWI ZA SMALEC I NAPOJE.

WYNIKI PRZEDSTAWIAJ SI NAST襾UJ。O:

1.SWOROWSKI Bx浩J- 6680 G

2.SKOWRO垶KI J紌EF- 4850 G

3.PU印EDNIK ZBIGNIEW- 4220

4.KONIECZNY WALDEMAR-2550

5.DROBI垶KI ANDRZEJ-2260 G

6.MACEDO垶KI SZYMON-2170 G 

STATUETK ZA NAJWI艼SZ ZΜWION RYB OTRZYMA ANDRZEJ DROBI垶KI , A BY TO KARA SREBRZYSTY O WADZE 0,960 G.                            

VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK

ZDJ犴IA DOST襾NE W GALERII


                                                        KOMUNIKAT !!!

TROJE NASZYCH KOLEG紟  TJ. TADEUSZ SZYMCZAK, MARIUSZ MEJZA I MICHA GRYGOWSKI POSTANOWIΜ ZORGANIZOWA ZAWODY WYJAZDOWE DLA CZΜNK紟 NASZEGO KOx , KT紑E TO ODB犵 SI NA STAWIE W ROBCZYSKU 18.08.2019 ROKU. ZBI紑KA PRZY ZBIORNIKU O GODZ 6.45-7.00. ΜWIMY DOWOLNYMI METODAMI NA DWIE W犵KI DO 7-IU METR紟 DΣGO列I CZYLI BEZ TYCZEK. WALCZY B犵ZIEMY O PUCHAR FIRMY RS TIMBER. WPISOWE 25 Z. ZAPISY U KOL. ZBIGNIEWA PU印EDNIKA  POD NUMEREM TELEFONU 607 949 685 DO 15 SIERPNIA WㄐCZNIE.       

                                                                   UWAGA !

 W DNIU 03.08.2019 ROKU O GODZ. 16-EJ W DΣGO犴E ODB犵ZIE SI COROCZNY PIKNIK DLA SENIOR紟 , KT紑EGO TO NASZE KOΜ JEST WSP茛ORGANIZATOREM. WSZYSTKICH CH邛NYCH DO POMOCY I WZI犴IA UDZIAΣ W TEJ IMPREZIE ZAPRASZAMY NA POWY特Z GODZIN W STANICY NA ZBIORNIKU.

VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK


                                            MICHA ZNOWU NAJLEPSZY !

  

    NA ODBYWAJ。YCH SI W DNIU 14.07.2019 ZAWODACH O PUCHAR ZIEMI KOBYLI垶KIEJ  ZWYCI坒Y MICHA MARYNIAK Z KROTOSZYNA UZYSKUJ。  5890 G. MIEJSCE DRUGIE Z WAG 5480 G. SxWOMIR WITKOWSKI , A MIEJSCE TRZECIE PRZYPADΜ MARKOWI HORYZIE Z WYNIKIEM 5170 G.                         


                                                       ZAWODY SSR !

   W ROKU 2019-YM ORGANIZACJA ZAWOD紟 O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO SPOΒCZNEJ STRA玆 RYBACKIEJ ANDRZEJA GORZELANNEGO PRZYPADx GRUPIE KOBYLI垶KIEJ I NA WODZIE POD OPIEK NASZEGO KOx. WYB紑 PAD NA STAW W G紑CE I TUTAJ W DNIU 30.06.2019 ROKU MIAΧ MIEJSCE SPORTOWE ZMAGANIA. BYΧ PEWNE OBAWY CO DO NASZEJ G紑KI ,PONIEWA PRZEZ FAL UPA紟 DRASTYCZNIE SPAD POZIOM WODY W TYM ZBIORNIKU I CAΧ CZAS WISI NAD NAMI WIDMO PRZYDUCHY, ALE DECYZJA ZAPADx I WSZYSTKO ODBYΜ SI ZGODNIE Z PLANEM. STARTOWAΜ 20-U STRA烤IK紟 Z K茛 W KOBYLINIE, ZDUNACH,KO映INIE WLKP I KROTOSZYNA. MIMO AFRYKA垶KIEGO UPAΣ I BARDZO PΧTKIEJ WODY RYBY BRAΧ I TO R荅NE GATUNKI JAK PΜ,WZDR癿A,KARA SREBRZYSTY,LIN I KARP. WYNIKI MO浩 NIE S IMPONUJ。E, ALE JAK NA TAKIE WARUNKI TO MO烤A 危IAΜ STWIERDZI , 浩 PRZYZWOITE.

1.SEBASTIAN BRYLEWSKI ZDUNY -3860 G

2.ZBIGNIEW PU印EDNIK KOBYLIN-3270 G

3.MΧNARZ ROMAN KO映IN WLKP- 2880 G

4. B… GRZOGORZ KROTOSZYN - 2690 G

5. KONIECZNY WALDEMAR KOBYLIN - 2390 G

SKxDAM PODZI艼OWANIA KOMENDANTOWI GORZELANNEMU ZA PI艼NE PUCHARY I NAGRODY, NASZEMU GOSPODARZOWI KRZYSZTOFOWI PAWLAKOWI ZA PRZYGOTOWANIE ΜWISKA I ZARAZEM  S犵ZIOWANIE PODCZAS RYWALIZACJI. SOΡYSOWI G紑KI MACIEJOWI DANIELCZYKOWI ZA UDOST襾NIENIE 名IETLICY. GRZEGORZOWI B…OWI ZA SMACZN KIEyAS, KASZANK I BIGOS. MARII PAWLAK ZA UFUNDOWANIE LOD紟, EWIE FR。KOWIAK R紟NIE ZA UFUNDOWANIE JEDNEJ Z NAGR笈 I TYM WSZYSTKIM, KT紑ZY W JAKIM STOPNIU PRZYCZYNILI SI DO TEGO , 浩 TA IMPREZA MO浩 ODBYWA SI NIEPRZERWANIE OD KILKUNASTU LAT.                                                 

    VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK                             

                  

                                             GRAND PRIX OKR癿U !!!