Komunikaty

                            KOMUNIKAT !

MO烤A ZAPISYWA SI NA ZAWODY KOΜWE O PUCHAR PREZESA KOx NR 191 W KOBYLINIE , KT紑E ODB犵 SI NA ZBIORNIKU ,, POR、KA " W PUDLISZKACH DNIA 23.05.2021. B犵ZIE MO烤A ΜWI NA DWIE W犵KI METOD DOWOLN CZYLI Z GRUNTU I SPxWIK. ZAPISY POD NUMEREM 607949685.                        

                           UWAGA !!!

ZE WZGL犵U NA ODBYWAJ。E SI ZAWODY W犵KARSKIE ZBIORNIK W DΣGO犴E B犵ZIE ZAMKNI邛Y W DNIU 16.05.2021 ROKU OD GODZ 5.00 DO GODZ 14.00.

                             KOMUNIKAT !

W DNIU 16.05.2021 NA ZBIORNIKU W DΣGO犴E ODB犵 SI OTWARTE ZAWODY SPxWIKOWE O PUCHAR PRZEWODNICZ。EGO RADY MIASTA I GMINY KOBYLIN. ZAPISY POD NUMEREM 607949685. WPISOWE WYNOSI 30 Z. ZBI紑KA ZAWODNIK紟 O GODZ. 6.00. ΜWIMY NA JEDN W犵K OD GODZ 8.00 DO GODZ.12.00.                   

              UWAGA !

PLANOWANE NA 02.05.2021 ROKU ZAWODY O PUCHAR PRZEWODNICZ。EGO RADY MIASTA I GMINY KOBYLIN ZE WZGL犵U NA OBOSTRZENIA ZWI╴ANE Z PANDEMI COVID-19 ZOSTAN PRZESUNI邛E NA INNY TERMIN O KT紑YM WxDZE NASZEGO KOx POINFORMUJ PO USTALENIU NOWEJ DATY.


                         KONDOLENCJE !!!

W DNIU 11.04.2021 ZMAR PO CI坒KIEJ CHOROBIE DΣGOLETNI KOMENDANT POWIATOWY SPOΒCZNEJ STRA玆 RYBACKIEJ POWIATU KROTOSZY垶KIEGO KOL. ANDRZEJ GORZELANNY. W IMIENIU ZARZ.U NASZEGO KOx, STRA烤IK紟 SSR , ORAZ W犵KARZY SKxDAMY JEGO NAJBLI特ZEJ RODZINY WYRAZY G牞OKIEGO WSP茛CZUCIA. ANDRZEJ NA ZAWSZE POZOSTANIE W NASZEJ PAMI犴I JAKO WSPANIAΧ KOLEGA, DZIAxCZ I NASZ PRZEΜ烙NY. CZE汎 JEGO PAMI犴I.

 VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK                          

                           

                             SADZENIE DRZEW.

DZI艼I UPRZEJMO列I PANA MIECZYSxWA BALCERKA, KT紑Y OBDAROWA NASZE KOΜ TRZYDZIESTOMA SADZONKAMI 名IERKU I POMOCY KILKU W犵KARZY UDAΜ SI JE ZASADZI W SOBOT 10-TEGO KWIETNIA NA TERENIE PRZY ZBIORNIKU W DΣGO犴E.W IMIENIU ZARZ.U SKxDAMY PODZI艼OWANIA ZA POMOC KOLEGOM KAZIMIERZOWI WA列I垶KIEMU, ANDRZEJOWI MΧ垶KIEMU, KRZYSZTOFOWI PAWLAKOWI, MACIEJOWI MIEDZI垶KIEMU , ORAZ RAFAΜWI GRZYBKOWI.

                                

                             

                              


                                  UWAGA !!!

ZE WZGL犵U NA PANUJ。 PANDEMI I W OPARCIU O ROZPORZ.ZENIA WxDZ PA垶TWOWYCH JAK I NASZEGO OKR癿U ZAPLANOWANE PRZEZ NASZE KOΜ ZAWODY SPORTOWE ZOSTAJ ODWOxNE.


                      PRACE NA DΣGO犴E !

W DNIU 06.03.2021 ROKU NA ZBIORNIKU W DΣGO犴E ZGODNIE Z ZAPOWIEDZI GOSPODARZA KOx KRZYSZTOFA PAWLAKA ODBYx SI PIERWSZA CZ呇 Z ZAPLANOWANYCH NA TEN SEZON PRAC PORZ.KOWYCH. JAK ZWYKLE ZJAWIx SI TYLKO GARSTKA CZΜNK紟 KOx I TO W WI艼SZO列I TE SAME OSOBY , KT紑E UCZESTNICZ W PRACACH SPOΒCZNYCH OD LAT.USUNI邛O USCHNI邛E DRZEWA I GA佖IE ORAZ POZBIERANO WSZYSTKIE 危IECI Z KOSZY I LE砥CE WOK茛 ZBIORNIKA. PO ZAKO哸ZENIU PRACY CZEKAx NA NAS CIEPx KIEyASA I GOR。E NAPOJE.

VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK

   

  

                       UWAGA
Czyn spo貫czny ko這 PZW Kobylin nr.191  


06.03.2021 sobota- zbi鏎ka o godz.14.00  staw D逝go喚ka. Wycinka suchych drzew i ga喚zi.
17.04.2021 sobota- zbi鏎ka o godz.14.00 staw Targoszyce. Prace porz康kowe wok馧 zbiornika.
08.05.2021 sobota- zbi鏎ka o godz.14.00 staw D逝go喚ka.Prace zwi您ane z przygotowaniem 豉wek do malowania oraz oprysk 軼ie磬i rowerowej wok馧 zbiornika.
15.05.2021 sobota zbi鏎ka o godz.14.00 staw D逝go喚ka.Koszenie trawy.
05.06.2021 sobota zbi鏎ka o godz.14.00 staw G鏎ka. Prace porz康kowe.
03.07.2021 sobota zbi鏎ka o godz.14.00 staw D逝go喚ka. Koszenie trawy.
04.09.2021 sobota zbi鏎ka o godz.14.00 staw D逝go喚ka. Koszenie trawy.                Zapraszam wszystkich ch皻nych do pomocy           
                                                    Gospodarz ko豉.
                  


WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOΜ NR 191 W KOBYLINIE.

 

1.ZAWODY O MISTRZA KOx- 11.04 DΣGO艼A

2.PUCHAR PRZEWODNICZ。EGO RADY KOBYLIN- 02.05 DΣGO艼A OTWARTE.

3.ZAWODY O PUCHAR PREZESA KOx- 23.05 POR、KA

4. ZAWODY DLA DZIECI ,,PIERWSZY KROK”-05.06 DΣGO艼A

5. PUCHAR BURMISTRZA- 20.06  DΣGO艼A ZAWODY OTWARTE

6. PUCHAR ZIEMI KOBYLI垶KIEJ- 11.07 DΣGO艼A ZAWODY OTWARTE.

7. PUCHAR LATA – DATA I MIEJSCE DO USTALENIA

8. NOCNE ZAWODY METOD DOWOLN 14-15.08 DΣGO艼A

9. ZAWODY ,, DRAPIE烤IK” PAZDZIERNIK

10. ZAWODY MI犵ZY KOΜWE- MIEJSCE I DATA DO USTALENIA

11. ZAWODY OKR癿OWE DLA DZIECI- DATA DO USTALENIA

                                       

                                                       


                                                                  UWAGA !!!


                                                  

  PIERWSZYCH TRZECH MΜDOCIANYCH ADEPT紟 W犵KARSTWA , CZYLI BARTOSZ, JAKUB I GRZEGORZ , KT紑ZY PRZYST·ILI DO NASZEGO KOx ZOSTAΜ OBDAROWANYCH SPRZ邛EM I AKCESORIAMI SΣ砥CYMI DO ΜWIENIA RYB PRZEZ SKARBNICZK PATRYCJ 列IBISZ PODCZAS ODBIERANIA LEGITYMACJI PZW. PRZYPOMINAM , 浩 TO INICJATYWA PREZESA WALDEMARA KONIECZNEGO , KT紑Y PRZY POMOCY SPONSOR紟 PRAGNIE WESPRZE SPRZ邛OWO PIERWSZYCH TRZYNASTU NOWO WST襾UJ。YCH CZΜNK紟 UCZESTNIK紟.

                                                        KOMUNIKAT !

 OD 01.01.2021 ROKU WSZED W 玆CIE NOWY REGULAMIN AMATORSKIEGO POΜWU RYB PZW OKR癿 W POZNANIU. ZAWIERA ON DU烙 ZMIAN, A W SZCZEG粌NO列I ODNO吉IE  WYMIAR紟 RYB I LIMITU DOBOWEGO. PROSZ W犵KARZY O SZCZEG茛OWE ZAPOZNANIE SI Z NOWYMI PRZEPISAMI ,浩BY UNIKN﹉ NIEPRZYJEMNYCH SYTUACJI PODCZAS W犵KOWANIA. PODAM KILKA PRZYKxD紟 ZMIAN W WYMIARACH:

KARP OD 40 CM , 2 SZTUKI

AMUR OD 60 CM , 2 SZTUKI

LIN OD 35 CM , 3 SZTUKI

JA OD 30 CM , 5 SZTUK ㄐCZNIE Z KLENIEM

OKO OD 20 CM , 10 SZTUK

JE印I NA DANYM ZBIORNIKU JEST ZAKAZ KORZYSTANIA ZE 吐ODK紟 PΧWAJ。YCH TO R紟NIE NIE WOLNO KORZYSTA Z MODELI ZDALNIE STEROWANYCH.

REGULAMINY MO烤A NABY U SKARBNIKA W CENIE DWA ZΜTE ZA SZTUK.


KOMENDANT GRUPOWY SSR KOBYLIN  ZBIGNIEW PU印EDNIK

                                                                  

                                                              UWAGA !

 MO烤A JU DOKONYWA OPxT NA ROK 2021. SKARBNIK B犵ZIE DY狹ROWA W KA浴Y WTOREK OD GODZ 16.00 DO GODZ 17.00 W BIURZE ZARZ.U KOBYLI垶KIEGO KOx NA ULICY WOLNO列I 25.

                            

                                WYR荅NIENIE DLA KOBYLI垶KIEGO RATUSZA.

       

W DNIU 30.12,2020 ROKU CZΜNKOWIE ZARZ.U KOBYLI垶KIEGO KOx PZW W OSOBACH PREZESA WALDEMARA KONIECZNEGO , ZBIGNIEWA PU印EDNIKA ORAZ LESZKA PONIATOWSKIEGO SPOTKALI SI W MIEJSCOWYM RATUSZU Z BURMISTRZEM MIASTA I GMINY PANEM TOMASZEM LESI垶KIM I PRZEWODNICZ。YM RADY MIEJSKO-GMINNEJ PANEM PIOTREM CHLEBOWSKIM. CELEM NASZEJ WIZYTY BYΜ WR犴ZENIE MEDALU ,, ZASΣ烙NY DLA POLSKIEGO ZWI╴KU W犵KARSKIEGO " , KT紑Y TO NA WNIOSEK NASZEGO KOx I Z POPARCIEM WxDZ OKR癿U POZNA垶KIEGO ZOSTA NADANY PRZEZ ZARZ. G紟NY PZW W WARSZAWIE. KOBYLI垶KI URZ. MIASTA I GMINY ZAWSZE WSPIERA I POMAGA NASZEJ ORGANIZACJI NA WSZYSTKICH PxSZCZYZNACH. OD POCZ﹗KU ISTNIENIA NASZEGO KOx MOGLI危Y ODCZU PRZYCHYLNO汎 KOLEJNYCH WΜDARZY TAKICH JAK PAN JAN WALE垶KI, BERNARD JASI垶KI ORAZ OBECNY BURMISTRZ TOMASZ LESI垶KI I DLATEGO PREZES KONIECZNY WYSZED Z INICJATYW PRZY PEΛYM POPARCIU POZOSTAΧCH CZΜNK紟 ZARZ.U O UHONOROWANIU KOBYLI垶KIEGO URZ犵U TYM ODZNACZENIEM. SPOTKANIE MIAΜ R紟NIE CHARAKTER OM紟IENIA PRACY I PLAN紟 NA ROK 2021. POCHWALILI危Y SI R紟NIE WYPREPAROWAN GΜW SZCZUPAKA ( REKORD DΣGO艼I ) , KT紑Y MIERZY 115 CM PRZY WADZE 12,5 KG KT紑EGO ZΜWI NASZ CZΜNEK KOL.TADEUSZ SKOPIASZ.

                                                               UWAGA !!!


Prezes Ko豉 PZW nr 191 w Kobylinie - Waldemar Konieczny wyszed z inicjatyw wr璚zenia upomink闚 dla pierwszych 13stu nowych cz這nk闚 uczestnik闚, kt鏎zy wst徙i w szeregi naszego Ko豉 W璠karskiego w roku 2021. Dzi瘯i hojno軼i sponsor闚 prezes przygotowa upominki m.in w璠ki, podp鏎ki, wiadro oraz akcesoria. Ta inicjatywa jest niezwykle cenna, s逝篡 popularyzacji w璠karstwa.


                                              NUMER SΣ浮OWY DO SKARBNIKA !!!                  


      WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZ。E SKxDEK , DY狹R紟 SKARBNIKA B犵 OD TERAZ DOST襾NE POD NUMEREM TELEFONU 503 926 810.                                       

                                                       DRAPIE烤IK 2020 !


W SOBOT 03.10.2020 ROKU MIAΧ MIEJSCE W DΣGO犴E ZAWODY W ΜWIENIU RYB DRAPIE烤YCH. DOPUSZCZONA BYx METODA DOWOLNA NA DWIE W犵KI ZA WYJ﹗KIEM SPINNINGU. UDZIA WZI呁O 17-TU ZAWODNIK紟 W TYM MΜDZIE I KOBIETY. POCZ﹗EK ZMAGA NAST·I O GODZ 16. PIERWOTNIE ZAWODY MIAΧ SI SKO哸ZY O GODZ 24-EJ , ALE ZE WZGL犵U NA BRAK BRA PO ZMIERZCHU SKR笏ILI危Y CZAS O JEDN GODZIN. CZTERECH ZAWODNIK紟 MOGΜ SI POCHWALI WYMIAROWYMI SZCZUPAKAMI  ORAZ W癿ORZEM I ONI TO ZAJ芀I CZOΜWE LOKATY.

 

1. KONIECZNY WALDEMAR - 3640 G

2. ZIOBROWSKI JAN - 1780 G

3. CHUDZI垶KA KINGA - 1222 G

4. WOLNIAK EUGENIUSZ - 950 G


PONADTO NAGROD ZA NAJWI艼SZ RYB W WYSOKO列I 100 Z UFUNDOWAN PRZEZ SKLEP PANA PRZEMYSxWA MARECKIEGO OTRZYMA WALDEMAR KONIECZNY.

                                                

                                                          UWAGA !!!

 PO RAZ TRZECI W TYM ROKU UDAΜ SI ZORGANIZOWA OTWARTE ZAWODY SPxWIKOWE NA ZBIORNIKU W DΣGO犴E. DZI艼I PATRONATOWI I UFUNDOWANIU PI艼NEGO PUCHARU PRZEZ PRZEWODNICZ。EGO RADY MIASTA I GMINY W KOBYLINIE PANA PIOTRA CHLEBOWSKIEGO DOSZΜ DO ROZEGRANIA ZAWOD紟  W DNIU 27.09. 2020 ROKU. ZAPISANYCH BYΜ 34-ECH UCZESTNIK紟 Z CZEGO NA ZBI紑K WSTAWIΜ SI 29 OS笅. NIEOBECNI POTWIERDZILI WCZE吉IEJ SWOJ ABSENCJ Z R荅NYCH 玆CIOWYCH POWOD紟. MIMO ZΒJ PROGNOZY POGODY UDAΜ SI PRZEZ CZTERY GODZINY ΜWI BEZ DESZCZU I SILNEGO WIATRU CO UCIESZYΜ ORGANIZATOR紟 JAK I ZAWODNIK紟. NIESTETY BRANIA BYΧ CHIMERYCZNE I TYLKO DROBNEJ RYBY W POSTACI PΜCI, JAZI ,WZDR癿I I OKONI. JAKO , 浩 NASZ ZBIORNIK JEST DOSY TRUDN WOD SPORTOW TO TYLKO NIELICZNEJ GRUPIE UDAΜ SI UZYSKA PRZYZWOITE WYNIKI , KT紑E PRZEDSTAWIAJ SI NAST襾UJ。O ( PIERWSZA 12-KA NAGRODZONYCH) :

1. WITKOWSKI MICHA KROTOSZYN- 5590 G

2. KOΜDZIEJCZYK RAFA KROTOSZYN- 4780 G

3. MIZERA WOJCIECH KROTOSZYN- 4340 G

4. AWGUL IRENEUSZ MIEJSKA G紑KA -4200 G

5. LE吉IEWSKI DARIUSZ RAWICZ- 3990 G

6. KOPKA PIOTR KROTOSZYN- 3510 G

7. DUTCZAK KAROL KROTOSZYN- 3040 G

8. SKOWRO垶KI J紌EF RAWICZ- 2940 G

9. WO昧Y FERDYNAND KROTOSZYN-2790 G

10. BOROWIEC BARTOSZ OSIECZNA- 2730 G

11. MEJZA MARIUSZ KOBYLIN- 2570 G

12. SZKUDLAREK MAREK KROTOSZYN- 2450 G

 NAGROD DLA NAJMΜDSZEGO UCZESTNIKA UFUNDOWAN PRZEZ SKLEP PANA PRZEMYSxWA MARECKIEGO Z P襾OWA OTRZYMA HUBERT OSTROWSKI Z KOBYLINA. PODZI艼OWANIA R紟NIE DLA BURMISTRZA KOBYLINA PANA TOMASZA LESI垶KIEGO ZA PRZYBYCIE NA ROZDANIE NAGR笈 I WSPARCIE NASZEGO KOx. DLA URZ犵U MIASTA I GMINY W KOBYLINIE. DLA PATRONA TEJ IMPREZY CZYLI PANA PIOTRA CHLEBOWSKIEGO , DLA ORGANIZATOR紟 I EKIPY S犵ZI紟 W POSTACI KRZYSZTOFA PAWLAKA ORAZ JANUSZA DEPTUΧ.


                                          PUCHAR BURMISTRZA KOBYLINA.

 

DZI艼I WSPARCIU BURMISTRZA TOMASZA LESI垶KIEGO UDAΜ SI ZORGANIZOWA OTWARTE ZAWODY O JEGO PUCHAR NA ZBIORNIKU W DΣGO犴E W DNIU 30.08.2020 ROKU. WSTAWIΜ SI NA ZBI紑K TRZYDZIESTU DW笏H ZAWODNIK紟 Z R荅NYCH K茛 PZW. O GODZINIE 8.00 ROZPOCZ邛O ZMAGANIA , KT紑E TRWAΧ CZTERY GODZINY. ΜWIONO METOD SPxWIKOW NA JEDN W犵K. MIMO , 浩 RYBY W TYM DNIU BRAΧ CHIMERYCZNIE , G紟NIE DROBNA PΜ, WZDR癿A I LESZCZ. MIMO WSZYSTKO KILKU ZAWODNIKOM UDAΜ SI ZROBI KILKU KILOGRAMOWE WYNIKI. PRZEDSTAWIAM 紎EMK NAGRODZONYCH MIEJSC:

1. D、ROWICZ ROBERT- 6750 G

2. WITKOWSKI MICHA- 6150 G

3. GARCZY垶KI ROBERT - 5940 G

4. WO昧Y FERDYNAND - 5430 G

5. KOΜDZIEJCZYK RAFA - 5330 G

6. DUTCZAK KAROL - 5150 G

7. GIERZ MAREK - 5050 G

8. KAJ PIOTR - 4120 G     

  PODZI艼OWANIA DLA WSZYSTKICH OS笅 ZAANGA烙WANYCH W ORGANIZACJ ZAWOD紟 ORAZ PANA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOBYLIN ZA PATRONAT I WSZELK POMOC.

                                                         UWAGA  !!!  

 ZAPLANOWANE NA DZIE 22 SIERPNIA ZAWODY DZIENNO-NOCNE NIE ODB犵 SI W WYZNACZONYM TERMINIE.                                        
                                                       KOMUNIKAT !!!

 ZARZ. KOx PZW NR 191 W KOBYLINIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CH邛NYCH DO UDZIAΣ W OTWARTYCH ZAWODACH O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOBYLIN , KT紑E ODB犵 SI W DNIU 30.08.2020 ROKU W DΣGO犴E. ΜWIMY METOD SPxWIKOW NA JEDN W犵K. WPISOWE WYNOSI 30 Z. ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU 607 949 685 DO 26 SIERPNIA. ZBI紑KA ZAWODNIK紟 O GODZ.6.00 . ΜWIMY CZTERY GODZINY OD 8.00 DO 12.OO. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. KA浴Y UCZESTNIK ZOBOWI╴ANY JEST DO ZABRANIA ZE SOB MASKI HIGIENICZNEJ JAK R紟NIE DO PRZESTRZEGANIA OBOSTRZE SANITARNYCH.

VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK

                                                                                 KOMUNIKAT !

 ZAWODY DLA CZΜNK紟 KOx KOBYLIN O PUCHAR LATA ODB犵 SI W DNIU 16.08.2020 ROKU NA ZBIORNIKU W DΣGO犴E. DOZWOLONA B犵ZIE METODA SPxWIKOWO-GRUNTOWA NA DWIE W犵KI ( KIJE SPxWIKOWE DO DΣGO列I 7M ). ZBI紑KA ZAWODNIK紟 O GODZ 6.30. ΜWIMY OD GODZ 8.00 DO 12.00. WPISOWE WYNOSI 30 Z. ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU 607 949 685.


                                                  PIERWSZE ZAWODY W 2020 ROKU.

 Z DU玆M OP茯NIENIEM SPOWODOWANYM PRZEZ EPIDEMI COVID-19 UDAΜ NAM SI W KO哸U ZORGANIZOWA OTWARTE ZAWODY NA ZBIORNIKU W DΣGO犴E Z POMINI犴IEM WCZE吉IEJ ZAPLANOWANYCH , A MIANOWICIE BY TO PUCHAR ZIEMI KOBYLI垶KIEJ , KT紑Y ODBY SI W DNIU 26 LIPCA. IMPREZA CIESZYx SI OD POCZ﹗KU DU玆M ZAINTERESOWANIEM W吐笈 OKOLICZNYCH W犵KARZY I W BARDZO SZYBKIM CZASIE ZGROMADZILI危Y KOMPLET ZAWODNIK紟 W LICZBIE 36-IU OS笅. ZMAGANIA TRWAΧ CZTERY GODZINY PRZY PI艼NEJ SΜNECZNEJ POGODZIE. BYΧ TO PIERWSZE ZAWODY W KT紑YCH RYWALIZOWANO Z PODZIAΒM NA DWA SEKTORY , KA浴Y PO 18-TU UCZESTNIK紟. ΜWIONO NA JEDN W犵K METOD SPxWIKOW G紟NIE PΜ, KR·IE ORAZ DROBNE LESZCZE , ALE TRAFIAΧ SI TE PRZYZWOITE KARASIE , AMURY ORAZ KARPIE. WYNIKI PRZEDSTAWIAJ SI NAST襾UJ。O :

SEKTOR A

1. GRYGOWSKI MICHA KOΜ KOBYLIN-6390 G

SEKTOR B

1. DUTCZAK KAROL KOΜ KROTOSZYN -4390 G

KLASYFIKACJA OG粌NA:

1.GRYGOWSKI MICHA KOBYLIN -6390 G

2.DUTCZAK KAROL KROTOSZYN - 4390 G

3.KOΜDZIEJCZYK RAFA KROTOSZYN -6150 G

4.DUDZIAK ROBERT KOBYLIN -4150 G

5.KOΜMYJEC MICHA KROTOSZYN- 6050 G

6.WITKOWSKI MICHA KROTOSZYN -3960 G

7. SZPAK EUGENIUSZ P襾OWO - 5740 G

8. JA哸ZAK SEBASTIAN KROTOSZYN -3620 G

DZI艼UJEMY ZA WSPARCIE UDZIELONE ORGANIZATOROM PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOBYLIN TOMASZA LESI垶KIEGO ORAZ PRZEWODNICZ。EGO RADY MIASTA I GMINY PIOTRA CHLEBOWSKIEGO. OBYDWOJE PRZEDSTAWICIELE WxDZ KOBYLI垶KICH ZDEKLAROWALI SI DO UDZIELENIA JAK NAJWI艼SZEJ POMOCY PRZY ORGANIZACJI NAST襾NYCH ZAWOD紟 O PUCHAR BURMISTRZA , KT紑E TO JE印I NIC NIE ULEGNIE ZMIANIE B犵 MIAΧ MIEJSCE W MIESI。U WRZE吉IU. DOKxDNA DATA B犵ZIE PODANA W P茯NIEJSZYM TERMINIE.

VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK

                                                           KOMUNIKAT !!!

 ZARZ. KOx PZW NR 191 W KOBYLINIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CH邛NYCH DO UDZIAΣ W OTWARTYCH ZAWODACH O PUCHAR ZIEMI KOBYLI垶KIEJ , KT紑E ODB犵 SI W DNIU 26.07.2020 ROKU W DΣGO犴E. ΜWIMY METOD SPxWIKOW NA JEDN W犵K. WPISOWE WYNOSI 30 Z. ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU 607 949 685 DO 22 LIPCA. ZBI紑KA ZAWODNIK紟 O GODZ.6.00 . ΜWIMY CZTERY GODZINY OD 8.00 DO 12.OO. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. KA浴Y UCZESTNIK ZOBOWI╴ANY JEST DO ZABRANIA ZE SOB MASKI HIGIENICZNEJ JAK R紟NIE DO PRZESTRZEGANIA OBOSTRZE SANITARNYCH.

VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK

  

                                                            UWAGA !!!

 WSZYSTKICH CH邛NYCH DO PRACY NA RZECZ NASZEGO KOx ZAPRASZAMY W DNIU 18.07.2020 ROKU NA GODZ 15.OO PRZY STANICY NA ZBIORNIKU W DΣGO犴E.

ZARZ. KOx NR 191 W KOBYLINIE.

                                                                   PRO冰A !!!  

ZE WZGL犵U NA COROCZNE NADMIERNE ZARASTANIE ZBIORNIKA W DΣGO犴E ZARZ. KOx NR 191 W KOBYLINIE ZWRACA SI Z WIELK PRO冰 DO WSZYSTKICH W犵KARZY O NIE ZABIERANIE W TYM SEZONIE AMUR紟 PONI浩J 50 CM DΣGO列I.

VICE PREZES ZBIGNIEW PU印EDNIK   

                                                                  UWAGA !

Uwaga w璠karze. Komunikat w zwiazku z COVID - 19 - z dniem 20 kwietnia 2020 r. w璠karze b璠 mieli mo磧iwo嗆 prowadzenia po這w闚 amatorskich

Aktualno軼i | 2020-04-17 | Publikuj帷y: Zarz康 G堯wny PZW

W zwiazku z og這szonym w dniu 16 kwietnia 2020 r. Rozporzadzeniem Rady Ministr闚 zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ustanowienia okreslonych ogranicze, nakaz闚 i zakaz闚 w zwiazku z wyst徙ieniem stanu epidemii, zamieszczamy informacj przekazan z Sekretariatu Departamentu Rybo堯wstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i 疾glugi 字鏚l康owej w sprawie mo磧iwo軼i uprawiania amatorskiego po這wu ryb.

Oto tre嗆 komunikatu:

Departament Rybo堯wstwa uprzejmie informuje, 瞠 zgodnie z rozporz康zeniem Rady Ministr闚 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia okre郵onych ogranicze, nakaz闚 i zakaz闚 w zwi您ku z wyst徙ieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658 z p騧n. zm.) zakaz przemieszczania si os鏏 przebywaj帷ych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowi您uje do 19 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministr闚 tego konkretnego zakazu Rz康 nie zamierza przed逝瘸, co oznacza, 瞠 z dniem 20 kwietnia 2020 r. obostrzenia w tym wzgl璠zie nie b璠 obowi您ywa造, tym samym w璠karze b璠 mieli mo磧iwo嗆 prowadzenia po這w闚 amatorskich zar闚no na 這wiskach stawowych, jak i w obwodach rybackich (g. jezorach, rzekach i zbiornikach zaporowych).

Pami皻a jednak trzeba o pozosta造ch 鈔odkach bezpiecze雟twa, kt鏎e zosta造 wprowadzone i b璠 obowi您ywa w przestrzeni publicznej, takich jak zas豉nianie nosa i ust (np. maseczkami), czy zachowanie dystansu od innych os鏏 (min. 2 m).

Nale篡 r闚nie pami皻a o obowi您uj帷ych przepisach ochronnych i innych uwarunkowaniach wynikaj帷ych z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 鈔鏚l康owym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2168 j.t.) i jej przepis闚 wykonawczych. Nale篡 mi璠zy innymi mie na uwadze, 瞠 amatorski po堯w ryb mo瞠 uprawia osoba posiadaj帷a dokument uprawniaj帷y do takiego po這wu (kart w璠karsk lub kart 這wiectwa podwodnego), a je瞠li po堯w ryb odbywa si w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadaj帷a ponadto jego zezwolenie.

Rozporz康zenie Rady Ministr闚:
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000067401.pdf

#PZW #w璠karstwo


   UWAGA !!!               

 

Od 1 kwietnia br. Rz康 Polski wprowadzi kolejne ograniczenia w zwi您ku z koronawirusem. Od tego dnia do odwo豉nia m.in. ka盥a osoba do 18 roku 篡cia z domu mo瞠 wyj嗆 tylko pod opiek doros貫go opiekuna, a parki, bulwary, pla瞠, hotele i miejsca noclegowe b璠 zamkni皻e. Czyli ograniczenia dotycz korzystania m.in z teren闚 zielonych pe軟i帷ych funkcje publiczne.

 

疾by opanowa rozprzestrzenianie si wirusa w Polsce, Zarz康 G堯wny Polskiego Zwi您ku W璠karskiego prosi o powstrzymanie si od uprawiania w璠karstwa.

 

Okr璕i Polskiego Zwi您ku W璠karskiego wywi您uj帷 si ze zobowi您a w stosunku do Skarbu Pa雟twa przeprowadzaj zarybienia, a Spo貫czna Stra W璠karska prowadzi dzia豉nia ochronne.

 

Wi瘯szo嗆 Polak闚 stosuje si do wydawanych zalece, jednak wci捫 zdarzaj si sytuacje, kt鏎e nara瘸j nas wszystkich na ryzyko zara瞠nia. Przyk豉dy z innych kraj闚 pokazuj, 瞠 kluczem do ograniczenia zaka瞠 jest maksymalne ograniczenie kontakt闚 i pozostanie w domach.

 

Za wszelk cen musimy zahamowa tempo, w jakim dochodzi do dalszej transmisji wirusa.

 

Apelujemy o przestrzeganie przepis闚 wydawanych przez organa administracji pa雟twowej i samorz康owej.

 

 

 

B康幟y ostro積i i stosujmy si do nowych zasad!

 

 

 

Prezes Zarz康u G堯wnego

 

Teodor Rudnik

                                                       

                                                           UWAGA !!!

W zwi您ku z zaleceniem Zarz康u G堯wnego PZW, Okr璕u PZW Pozna oraz wytycznych G堯wnego Inspektoratu Sanitarnego o zagro瞠niach zara瞠niem COVID-19 Zarz康 Ko豉 nr 191 w Kobylinie postanowi zawiesi prac biura na okres 2 tygodni. Osoby chc帷e op豉ci sk豉dki prosz o kontakt telefoniczny z koleg Waldemarem Koniecznym pod numerem .695777525................ oraz Zbigniewem Pu郵ednikiem po numerem .607949685.......... Jednocze郾ie uzgodnimy mo磧iwo嗆 wniesienia op豉t.

Odwo逝jemy zawody I tura Mistrzostw Ko豉 (nast瘼ny termin zostanie ustalony).

Do ko鎍a kwietnia zostan zawieszone prace na rzecz PZW. 

W przypadku dalszego rozwoju epidemii zostan odwo豉ne kolejne zawody zaplanowane na kwiecie.

Wszelkie informacje o sytuacji w Kole b璠 na bie膨co zamieszczane na stronie Ko豉 PZW Kobylin.

                                                                                           ZARZ. KOx NR 191 W KOBYLINIE

                                           

                                    &nb