W璠karstwo rzutowePOMYS WPROWADZENIA W犵KARSTWA RZUTOWEGO W NASZYM KOLE ZRODZI SI W CZASACH GDY NALE浩LI危Y JESZCZE DO OKR癿U LESZCZY垶KIEGO. PR笅 ZAINTERESOWANIA TYM SPORTEM ZAINICJOWA PREZES KOx WALDEMAR KONIECZNY , JEDNAK浩 WxDZE 紟CZESNEGO OKR癿U NIE PRZEJAWIAΧ CH犴I DO ZAJ犴IA SI T DYSCYPLIN.

W ROKU 2016 PO LIKWIDACJI TEGO OKR癿U KOBYLI垶KIE KOΜ WESZΜ W SKxD OKR癿U W POZNANIU, KT紑Y BARDZO PRZYCHYLNIE POTRAKTOWA POMYS W犵KARSTWA RZUTOWEGO W NASZYM KOLE , TYM BARDZIEJ , 浩 POZNA MIA BARDZO BOGAT HISTORI I WYNIKI SPORTOWE NA ARENACH KRAJOWYCH. KOBYLIN MAJ。 W SZEREGACH CZΜNK紟 MΜDZIE , KT紑A PRZEJAWIAx ZAINTERESOWANIE T DYSCYPLIN POZYSKA SPRZ邛 I POMOC RZUTOWC紟 ZE 吐EMU DZI艼I CZEMU W 2016 ROKU PO RAZ PIERWSZY ODBYTO TRENINGI. DEBIUT NA ZAWODACH TO UDZIA W PUCHARZE STAROSTY GOSTY垶KIEGO. BEZ SUKCES紟 , ALE ZMOTYWOWANI RUSZYLI危Y DO DALSZYCH 灣ICZE. TRZON NASZEJ DRU玆NY TO ZUZANNA KONIECZNA, KINGA CHUDZI垶KA, NATALIA PU印ECKA ORAZ DAWID LESK. ZACZ呁O SI CORAZ WI犴EJ START紟 W ZAWODACH , CO PRZYNIOSΜ WIELE SUKCES紟 NA TYM POLU. JEST TO MI犵ZY INNYMI PIERWSZE MIEJSCE W GRAND PRIX OKR癿U POZNA垶KIEGO W KATEGORII KADET NATALII PU印ECKIEJ , A W KATEGORII JUNIOR DRUGIE MIEJSCE ZUZANNY KONIECZNEJ I TRZECIE KINGI CHUDZI垶KIEJ. KILKUKROTNIE STARTOWANO W MISTRZOSTWACH OKR癿U MAZOWIECKIEGO, GDZIE R紟NIE ZANOTOWALI危Y DOBRE WYNIKI TJ. DRUGIE MIEJSCE NATALII, ZUZANNY ORAZ KINGI.BRALI危Y UDZIA W INNYCH IMPREZACH SPORTOWYCH TAKICH JAK ,, PIERWSZY KROK" W xSINIE , GDZIE NATALIA PU印ECKA W KAT. KADET ZDOBYx TRZECIE MIEJSCE , A W LUBAWCE R紟NIE Z CYKLU ,, PIERWSZY KROK" POPISA SI DAWID LESK , KT紑Y JAKO JUNIOR UPLASOWA SI NA DRUGIM MIEJSCU. DZI艼I TYM SUKCESOM JESTE危Y ZAUWA涉NI NA ARENIE KRAJOWEJ I DZI艼I TEMU DOSTAJEMY ZAPROSZENIA DO START紟 W R荅NYCH ZAWODACH , ALE NAJWI艼SZ NAGROD DO NAS BYΜ WZI犴IE UDZIAΣ PRZEZ NASZE DZIEWCZYNY W OG粌NOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE W SPORTACH W犵KARSKICH. TYM SILNYM SKxDEM UDAΜ NAM SI UPLASOWA W POΜWIE STAWKI ZAWODNIK紟 STARTUJ。YCH W TYCH ZAWODACH , A PRAGN NADMIENI , 浩 RYWALE NASZYCH ZAWODNICZEK TO 列ISx CZO紟KA KRAJOWA I ZAGRANICZNA. BIOR。 POD UWAG , 浩 JEDNAK NIE DYSPONUJEMY PROFESJONALNYM SPRZ邛EM, ANI WARUNKAMI TO SUKCESY JAKIE OSI:NELI危Y S DLA NAS BARDZO CENNE. PRZEZ TE LATA DO NASZEJ GRUPY SPORTOWEJ DOㄐCZYLI OLGA GRYGOWSKA ORAZ NATAN xBI垶KI , KT紑Y TO W 2020 ROKU W OG粌NEJ KLASYFIKACJI OLIMPIAD UPLASOWA SI NA DRUGIM MIEJSCU W GRUPIE WIEKOWEJ DO LAT 12-TU. SUKCESY TE ZAWDZI犴ZAMY PRACY SAMEJ MΜDZIE玆, ALE TE ZAANGA烙WANIU INSTRUKTOR紟 PATRYCJI CHUDZI垶KIEJ , ORAZ PREZESA KOx WALDEMARA KONIECZNEGO. MINIONY ROK JAK I OBECNY POPRZEZ PANDEMI COVID-19 , KT紑A UNIEMO烊IWIAx ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH NIE ODSTRASZYx JEDNAK浩 NASZEJ MΜDZIE玆, KT紑A DALEJ 灣ICZY I SZKOLI SI ,ABY M笏 OSI:A CORAZ LEPSZE WYNIKI W TEJ TRUDNEJ DYSCYPLINIE SPORTOWEJ.

                                                                             WALDEMAR KONIECZNY