Społeczna Straż RybackaKOMENDANT POWIATOWY SSR: ANDRZEJ GORZELANNY

KOŁA W NASZYM POWIECIE POSIADAJĄCE STRAŻNIKÓW: KROTOSZYN ,, MIASTO" , KROTOSZYN ,,CERAMIK" , KOŹMIN WLKP, ZDUNY I KOBYLIN.

Społeczna Straż Rybacka Koło Kobylin - Komendant Grupowy Zbigniew Puślednik . Strażnicy : Poniatowski Leszek , Konieczny Waldemar ,Drobinski Andrzej , Danielczyk Maciej oraz Dudziak Robert.

Tel SSR Kobylin-607 949 685
      PSR w Poznaniu , posterunek w Kaliszu -62 767 78 74
      Policja-997


WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY

Dokonywanie amatorskiego połowu ryb bez posiadania wymaganych dokumentów - 200 zł. art. 27 ust. 1 pkt 2 u.r.ś.

Dokonywanie amatorskiego połowu ryb:

1/ o wymiarach ochronnych - 100 zł.
2/ w okresie ochronnym - 200 zł.
3/ w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę - 100 zł.
4) łososiowatych i lipieni - więcej niż jedną wędką – 200 zł.
5) wędką w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa - 200 zł.
6) wędką w odległości mniejszej niż 75 m od znaku oznaczającego dokonywanie podwodnego połowu ryb kuszą - 100 zł.
7) wędką przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem – 200 zł.
8/ art. 27 ust. 1 pkt 3 u.r.ś. Dokonywanie amatorskiego połowu raka błotnego lub raka szlachetnego - 300 zł.
9/ Brak rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb - 200zł
10/ Nie wykonanie przez uprawnionego do rybactwa obowiązku trwałego oznakowania narzędzi rybackich w sposób umożliwiający ustalenie ich właściciela - 200 zł.W tym przypadku przedstawiono tylko kary dla wędkarzy, ale mają one zastosowanie także dla rybackich użytkowników wód. Pamiętajcie: kontrola następuje podczas wędkowania.Komendant Grupowy SSR Kobylin Zbigniew Puślednik